قابهای سپید

3

صورتهای بی چشم

 

 

 

خیره شدن آدابی دارد،
نگاه، نوری گریخته و روزنی تاریک در دوردستها

8

یک عید سرخ

 

 

 

و در آن همهمه ی سهمگین، صدایی خراشیده به شعف آواز داد:
اول شتر را بکُشید، بعد گاو را.

0010

وادی حیرانی

 

 

 

زمین! تو در این قاب، خوب جا نمی شوی،
کمی به عقب بچرخ.

2

بازیافت همزاد کد 37

 

 

 

                                                                                     از مانکن ها بپرسید،
آنها همیشه راست می گفتند.

016

قابهای خالی وارونه

 

 

 

 

من جاودانه ترین اتفاقم،
مرا سپید سپید قاب کنید.